LAGERSEKSJON FOR PRIVAT BRUK

Lager, garasje,
hobbyverksted, mancave…

Mulighetene er mange med tanke på hva man kan bruke en lagerseksjon til som privatperson. Bruk den til:

• Garasje til bobil, campingvogn, veteranbil, motorsykkel
• Lagerplass til båt, vannscooter, ATV, dekk, maskiner og generelt utstyr.
• Hobbyverksted, øvingslokale, ølbrygging, mancave, osv.

Lagerseksjon i sameie

Eiendommen blir satt opp som et sameie, og hvert lager blir en egen seksjon som du eier.

Mange velger å kjøpe en lagerseksjon sammen med venner eller familie.

Seksjonene kan på samme måte som en bolig pantsettes og belånes (se siden for Finansiering for ulike kjøpemodeller)

Investering

Det å eie sin egen lagerseksjon, er en sterkt voksende trend i eiendomsmarkedet. Mange i dag bor i boliger med begrenset plass til lagring, hobby, mv.

Noen velger også å kjøpe en lagerseksjon for å leie ut som en investering for fremtidig avkastning.

Nasjonale retningslinjer for boligbygging tilsier og at flere i fremtiden skal bo i leiligheter fremfor eneboliger. Dette vil medføre begrenset lagringsplass som igjen vil føre til en økende etterspørsel etter slike lagerseksjoner.