Finansiering

Det er flere modeller for finansiering av en lagerseksjon. Og hvilken man velger er selvfølgelig avhengig av hva som passer økonomien, både privat og i en bedrift.

Privat og alene

Ønsker man å kjøpe en seksjon privat, så er det ganske likt som å finansiere en bolig. Lagerseksjonen kan pantsettes.
Har man sikkerhet tilgjengelig i egen bolig, kan man låne opp på boligen for å skaffe seg nok egenkapital.

Eksempel:
Man eier en bolig. Man tar en ny takst og ser at boligen er verdt 5.000.000,- Totalt har man, før kjøp av lagerseksjon, en samlet gjeld på 3.000.000,-

Bankene krever minimum 15% egenkapital ved pant i bolig. I dette tilfellet betyr det at man kan få låne opp 4.250.000,- på huset. Da har man 1.250.000,- i fri kapital man kan bruke på kjøp av en lagerseksjon.

Kjøper man Lagerseksjonen med pant kun i lagerseksjonen, så er det relativt vanlig at bankene krever minimum 25% egenkapital. Årsaken til dette er at lagerseksjonen ikke defineres som bolig, men som næring.

Men, signaler som både utbygger og megler har fått, tilsier at bankene i gode kundeforhold kan akseptere en lavere egenkapital. Ned mot 20%, noen også ned mot 15% som på bolig.

Privat og sammen med noen

Ønsker man å kjøpe en seksjon, men trenger ikke all plassen alene, kan man kjøpe den sammen med noen andre. På helt lik linje som en bolig, kan flere eie en slik lagerseksjon sammen.

Eksempel:
2 kamerater som begge eier bobil, en Sunlight 69L. Denne er ca.2,3m bred (uten speil) og 7,4m lang. I galleri kan man se eksempler på forskjellig utstyr/kjøretøy på tegninger.

I en lagerseksjon på 71,41m² er det fint plass til 2 slike biler. Da kan man være 2 personer som eier en slik lagerseksjon sammen.

En lagerseksjon på 71,41m² i Byggetrinn 1 koster 1.140.000,- (eks.omkost) Denne summen delt på 2 blir 570.000,- på hver. Her vil man i tillegg ha plass til vinterdekk bil flere biler, noe verktøy, etc. etc. 

Til sammenligning, så koster en utendørs p-plass til en personbil i sentrum fra 200-250.000,-

Bankforbindelse

Dersom det ønskes bistand/tilbud på finansiering av en lagerseksjon, kan både Privatmegleren v/Kim Myhre og utbygger v/Jan-Rune Nilsen bistå i forbindelse med dette.