LAGERSEKSJON FOR BEDRIFT

Lager,
produksjon, avdeling

Trenger virksomheten din nye lokaler eller ekstra plass?
Ønsker du å eie ditt eget lokale i stedet for å leie?

Da kan en lagerseksjon være en rimelig inngangsbillett til eiendomsmarkedet for din bedrift.

Her er et regneeksempel ved et kjøp av en Lagerseksjon på 95,42m² til 1.475.000,-

For å sammenligne på likt grunnlag sett opp mot om man leier et Lagerlokale idag, så regner man en rentekostnad på et lån ved en fullfinansiering av kjøpesum. Med en effektiv rente på f.eks. 3%, får man en månedlig rentekostnad på 3.688,- Månedlige fellesutgifter til Sameiet er for denne seksjonen estimert til 367,- Da har man en samlet månedlig kostnad på 4.055,- 

For mange idag kan dette bortimot halvere månedlig kostnad kontra leie av Lager. I tillegg så har man oppsiden ved at man eier seksjonen selv, og ved evt. senere salg vil man selv nyte godt av verdistigningen.

Dette regnestykket er da uten nedbetaling på lånet. Her kan man selvfølgelig velge selv om man kun vil betale renter, eller om man vil betale ned lånet på 10 år, 20år, 30år. Dette blir isåfall det samme som sparing, og det vil styrke balansen og egenkapitalen i bedriften.

Med et Annuitetslån med nedbetaling på 15år og effektiv rente 3%, får man en månedlig kostnad på ca. 10.000,- Da er seksjonen nedbetalt ila 15 år.

Ta kontakt med utbygger eller megler dersom man ønsker flere detaljer rundt løsninger for kjøp av bedrifter.

Investering

Det å eie sin egen lagerseksjon, er en sterkt voksende trend i eiendomsmarkedet. Mange bedrifter leier lokaler til sin virksomhet.

Å investere i egne lokaler, er og med på å bygge opp egenkapitalen i eget selskap.  Man behøver heller ikke å bekymre seg for at en leieavtale evt. sies opp.

Samtidig vil man og få med seg den verdistigningen som eiendom tradisjonelt har hvert år.

Regulering

Reguleringsplanen tillater følgende formål: Industriproduksjon, verksteder, håndverksbedrifter, transport, spedisjon, lager eller engrosbedrifter med tilhørende anlegg.

Sentral beliggenhet

Lagerseksjonene etableres på Sørlifeltet Industriområde, Isebakkeveien 79, Halden. Det er kort vei til E6 (3 km) og til Halden sentrum (5 km).
Har man oppdrag utenfor Halden Kommune, er og plasseringen meget sentral.
Herfra kjører man til Sarpsborg på ca. 15 min. eller til Fredrikstad på ca.25 min. Med andre ord så er det en ganske transportøkonomisk beliggenhet dersom man jobber i Halden og omegn.