Fakta

På Isebakke i Halden selges nå ca. 50 lagerseksjoner.
Seksjonene leveres med høy standard i materialvalg og overflater.
Det blir god adkomst og parkering foran hver seksjon.

Størrelser

Det er i hovedsak 3 forskjellige størrelser på lagerseksjonene. 71m², 96m² og 121m². Det er og prosjektert 2 seksjoner som er slått sammen til 197m².

Den på 197m² er i praksis 2 stk. på 96m² som er slått sammen til 1 stor seksjon. 

Størrelsene varierer og noe fra seksjon til seksjon i desimaler slik det fremgår av tegninger. Årsaken til det er at søylene står i et aksesystem, og innvendige vegger vil måtte følge dette.

Innvendig netto høyde vil bli fra 5 til 6 meter (skråtak).

Se plantegninger og ideer for bruk:

Priser

Pris fra 1.140.000,-  eks. omkostninger. 

I kjøpesummen på 1.140.000,- så det er da 921.915,- som blir kjøpekost for selve lagerseksjonen, og 218.085,- som blir kjøpekost for andel av Selveiertomten til sameiet.

Det er da denne summen på 218.085,- som blir grunnlaget for dokumentavgiften ved salg.

Det er og dette regnestykket som man må sammenligne evt. tilsvarende prosjekter hvor det er er leietomt, festetomt, eller andre eierforhold som skiller seg fra Selveiertomt-prinsippet.

Se prisliste (pdf):

Fasiliteter

Felles Servicehus vil inneholde wc- og kjøkken-rom. Det etableres og en egen utvendig vaskeplass med tilhørende oljeutskiller ved servicehuset som alle i sameiet kan benytte. Det vil være vannkran og strømuttak på ytterveggen til Servicehuset for tilkobling av egen høytrykkspyler.

Servicehuset og vaskeplassen vil ligge der eksisterende brakkerigg ligger idag. Dette betyr at Servicehuset og vaskeplassen vil bli oppført samtidig med Bygg C, dvs. Byggetrinn 3.

Det vil i vedtektene henvise til ordensregler. Når ordensreglene er vedtatt i et sameiemøte vil utbygger åpne Servicehuset og vaskeplassen for bruk.

Eiendommen blir inngjerdet, og det blir en bred elektrisk kjøreport med fjernstyring/kode. Det legges opp ferdige føringsveier for etablering av evt. overvåkningsystem.

Standard leveranse

Se tegninger:

Lagerseksjon i sameie

Hvert lager vil bli en selveid lagerseksjon i et sameie. Akkurat på lik måte som en leilighet i et sameie.

Ved ferdigstillelse vil hele eiendommen bli seksjonert og det vil bli laget et sameie med forretningsfører og et styre. Sameiet vil hete «Sameiet Isebakkeveien 79»

Det vil bli lagt opp til fellesutgifter for felleskostnader til bygningsforsikring, felles strøm og eventuelle fellesinstallasjoner som alle sameierne i felleskap drifter. Fellesutgifter er utgifter som skal dekke sameiets driftsutgifter, og vil blant annet avhenge av ytelsene sameiet rekvirerer. Fellesutgiftene fordeles i henhold til sameiets vedtekter, som i utgangspunktet angir fordeling etter sameierbrøken. Sameiet skal beslutte hvor mange ytelser som skal rekvireres.