Kontakt

Ta kontakt med oss!

Isebakkeveien lagerhall

Kim Myhre

Megler MNEF
Tlf. 47 86 85 85
kim.myhre@privatmegleren.no

Isebakkeveien lagerhall

Isebakkeveien 79 AS

Utbygger

Selskapet er eid av Fredrikshald Bygg-Teknikk AS som igjen er eid av Jan-Rune Nilsen.

Jan-Rune Nilsen har ca. 20 års erfaring som prosjektleder, byggeleder og prosjekterende i både private og offentlige prosjekter.

Jan-Rune Nilsen 
mail@isebakkeveien79.no
Tlf. 93 03 79 79